Senaste nytt

 

BraByggare

 

Badrumsrenovering Åkersberga avslutat 2014-11

Köksrenovering Sollentuna avslutat 2014-11-15

Renovering Åkersberga avslutat 2014-11-10

Badrumsrenovering Täby  2014-10-10

 

 

 

Badrumsrenovering

 

Gregorbygg  är certifierade att utföra badrumsrenoveringar enligt Byggkeramikrådets branschregler.

Fackmässighet – Utförande av behörig entreprenör

Av byggbranschens allmänna bestämmelser och Konsumenttjänstlagen framgår att näringsidkare ska utföra arbetet fackmässigt. Fackmässighet innebär bland annat att entreprenören ansvarar för att tjänsten utförs på ett sätt som man kan kräva av en normalt kunnig och skicklig fackman.

För keramiska golv- och väggkonstruktioner i våtrum är Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum inom hela Byggsverige ansedda som riktlinjer för fackmässighet inom området.
För att uppnå fackmässighet enligt Byggkeramikrådets branschregler för Våtrum krävs:

 • Att arbetet utförs enligt BBV
 • Att ett tätskiktssystem som är godkänt av Byggkeramikrådet används enligt godkänd monteringsanvisning
 • Att arbetena utförs av ett företag som är behörigt enligt BBV
 • Att tätskiktsarbetet utförs av plattsättare som har behörighet enligt BBV, är anställt i ett behörigt företag och kan uppvisa giltig fotolegitimation utfärdat av Byggkeramikrådet
 • Att kvalitetsdokument BBV, bilaga A, fyllt i och överlämnas till beställare och nyttjare/boende, tillsammans med ett exemplar av monteringsanvisningen för det godkända tätskiktssystemet.  
   

   
   

 •